KYRKESUND

Hem

 

Kartan

Nästa Kälkerön

På berget ovanför Kyrkesund finns Sankt Olofs valar. Det är tre stenrösen som Olav den helige enligt sägnen reste efter en kappsegling han hade med sin bror här. Uppifrån berget har man en fin utsikt över samhället, Härön och havet. Strax nedanför berget ligger Kålhuvudet som är ett gammalt trankokeri från 1700-talet. Byggnaderna har också fungerat som salteri, värdshus och där har även varit handel med spannmål och specerivaror. Boningshuset är gulmålat i söder och väster men rödmålat på de andra väggarna. Huset är ett välkänt landmärke efter kusten. Samhället på Tjörnsidan av Kyrkesundet kallas ibland Sumpen.

Härifrån går passagerarfärjan till Härön.
 

Solnedgång utanför Kyrkesund
Tjörn runt tävlingen Sumpen sedd från Härön
Tjörn runt seglingen Vinter i hamnen
Kålhuvudet
Vinterkväll Sjöbodar i hamnen
Färjan till Härön Trångt mellan huset
Fullt med båtar i Kyrkesundet vid Tjörn runt seglingen Kvällsfiske
 
Kyrkesundsföreningarnas hemsida , med bl.a gamla bilder från samhället
Lokalen Sumpen
Läs mera på Blå Skagerrak.