RÖNNÄNG

Hem

Kartan

Nästa Röra

Rönnäng har fått sitt namn ifrån det fornvästnordiska ordet för "röjning". Från Rönnäng går reguljär färjetrafik till de bilfria öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. Från berget Tjörne huvud har man en vidunderlig utsikt ut över havet. En brant stig leder upp på berget. Rönnängs kyrka som ligger i skydd av berget är från 1700-talet. Övernatta kan man göra på Hotell Bergabo och på Rönnängs vandrarhem. Vill man äta så finns Rönnängs Brygga. I Rönnäng tillverkas träbåtar på Rönnängs varv. Ifrån Rönnäng utgår fisketurer med Västerhav.

I närheten av samhället finns naturområdet Tuveslätt - Tosskärr. I Tosskärr finns en gammal boplats daterad till 7000-talet f.kr. vilket gör den till en av de äldsta i västra Sverige.

Hamnen Sjöbodar i hamnen
Utsikt från Tjörnehuvud över Rönnäng och Tjörnekalv Utsikt från Tjörnehuvud över Rönnäng och Tjörnekalv
Sensommarkväll Solnedgång över Tjörne huvud
Hamnen Rönnängs kyrka
Rönnäng sedd från Tjörnekalv