Gamla fotografier från Tjörn

Hur såg det ut i Skärhamn, Kyrkesund eller någon annanstans på Tjörn förr i tiden? På kartan är fotografierna utplacerade där de en gång togs. Jämför fotot med dagens flygbild eller gatubild (StreetView) och se hur det har/eller inte har förändrats på platsen.

Fotografierna är hämtade, med tillstånd, från Västarvet/Bohusläns museum.
Texter och uppgifter om förlag och fotograf är uppgifter från Västarvet.

Dela |